ساعات کاری پرسنل

ساعت کاری وضعیت حضور  نام و نام خانوادگی 9 – 22 مرخصی مجتبی عباسیان پور 9-22 فعال زهرا رشیدی 9-22 فعال محمد علی سیاحی 9-22 فعال نوشین شیرآلی 18 – 22 مرخصی علی چنانی 9-22 فعال رضا بهوندی 18 – 22 فعال رضا جمشیدی 16 – 20 فعال اکبری – ادامه مطلب…