کارگاه نرم افزار مهندسی

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جلسه اول پارت سوم جلسه دوم پارت اول جلسه دوم پارت دوم جلسه دوم پارت سوم جلسه سوم پارت اول جلسه سوم پارت دوم جلسه سوم پارت سوم جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم پارت دوم جلسه چهارم پارت سوم جلسه چهارم ادامه مطلب…

اخبار شرکت

کتاب های آموزشی جهت بهتر برگزار کردن دوره های کاربردی خریداری شده که اسامی آن ها را در پایین خدمت دوستان عرض خواهم کرد خواهم کرد طراحی اسپرینکلرها پمپ های تاسیسات راهنمای انتخاب شیر سیستم های لوله کشی چیلر تراکمی برج های خنک کننده تله بخار تهویه صنعتی فیلترهای صنعتی ادامه مطلب…

عملیات واحد 1

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جلسه دوم پارت اول جلسه سوم پارت اول جلسه سوم پارت دوم جلسه سوم پارت سوم جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم پارت دوم جلسه پنجم پارت اول جلسه پنجم پارت دوم جلسه ششم پارت اول جلسه ششم پارت دوم جلسه ششم ادامه مطلب…

خواص مواد

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جلسه اول پارت سوم جلسه دوم پارت اول جلسه دوم پارت دوم جلسه دوم پارت سوم جلسه سوم جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم پارت دوم جلسه پنجم پارت اول جلسه پنجم پارت دوم جلسه پنجم پارت سوم جلسه ششم پارت اول ادامه مطلب…

انتقال جرم

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جلسه اول پارت سوم جلسه دوم پارت اول جلسه دوم پارت دوم جلسه سوم پارت اول جلسه سوم پارت دوم جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم پارت دوم جلسه چهارم پارت سوم جلسه پنجم پارت اول جلسه پنجم پارت دوم جلسه پنجم ادامه مطلب…

مهندسی صنایع غذایی

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جلسه اول پارت سوم جلسه دوم پارت اول جلسه دوم پارت دوم جلسه دوم پارت سوم جلسه دوم پارت چهارم جلسه سوم پارت اول جلسه سوم پارت دوم جلسه سوم پارت سوم جلسه سوم پارت چهارم جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم ادامه مطلب…

جزوه یاب

جزوه نقشه کشی صنعتی (استاد محبوبه واثقی) جزوه طرح و اقتصاد کارخانه (دکتر درونه) جزوه سنتیک و طرح راکتور (دکتر درونه) جزوه مهندسی صنایع غذایی(دکتر درونه) جزوه موازنه (دکتر درونه) جزوه مهندسی بیوشیمی (دکتر درونه) جزوه فرایند پالایش نفت (دکتر گلستان باغ) (از صفحه 1 تا پایان صفحه 71 ما ادامه مطلب…

کاربرد ریاضیات

جلسه اول پارت اول جلسه اول پارت دوم جلسه اول پارت سوم   جلسه دوم جلسه سوم پارت اول جلسه سوم پارت دوم جلسه سوم پارت سوم جلسه چهارم پارت اول جلسه چهارم پارت دوم جلسه چهارم پارت سوم جلسه پنجم پارت اول جلسه پنجم پارت دوم جلسه پنجم پارت ادامه مطلب…